Lista kursów

Wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI

Prezentacja danych w Excelu postaci tabel, wykresów i dashboardów.

Pobieranie i przekształcanie danych dla analityków Excel i Power BI

Copyright © 2018 SkuteczneRaporty.pl. Realizacja WP Idea.