Lista kursów

Bezpłatny kurs dla użytkowników programu Excel i Power BI, zainteresowanych raportami na mapach.

Bezpłatny kurs dla użytkowników programu Excel na każdym poziomie.

Model danych i język DAX dla użytkowników Excel Power Pivot i Power BI

Kurs Tabele przestawne Excel dla każdego użytkownika

Wizualizacja danych i projektowanie dashboardów w Power BI

Prezentacja danych w Excelu postaci tabel, wykresów i dashboardów.

Pobieranie i przekształcanie danych dla analityków Excel i Power BI